With Thái Thắng aka Bombocazii

Đi Nha Trang, ảnh thì nhiều voãi loằn bên dưới là một vài tấm tiêu biểu. Éo biết khi nào mới được xõa một lần như thế này với Thái Thắng :))


Thái thắng
Ngầu lòi
Thái thắng
Đù trẻ trâu vl
Thái thắng
Thăng thiên
Thái thắng
Vượt cạn
Thái thắng
Nhưng éo thành công…
Thái thắng
Nhảy quá đỉnh
Thái thắng
éo hiểu?
Thái thắng
Cảnh sát đây, nộp 500k
Thái thắng
ở phòng này đẫ vl
Thái thắng
Thôi thì hẹn gặp lại lần sau.